ტაროს მაგია

ტაროს არკანების ენერგეტიკა საშუალებას იძლევა, თითოეული მათგანი გამოყენებული იქნას არამარტო მანტიკაში, არამედ, სხვადასხვა მაგიური სახის პრაქტიკებშიც. არკანებით შესაძლებელია როგორც რიტუალების ჩატარება, ასევე, თილისმების შექმნა. “ტაროს სალონი” წარმოგიდგენთ სხვადასხვა სახის მაგიურ მეთოდებს სასურველი მიზნების მისაღწევად.

%d bloggers like this: