ტაროს გაშლის ეს მეთოდი მათთვისაა განკუთვნილი, ვისაც ჯერ კიდევ არ ჰყავს საყვარელი ადამიანი/პარტნიორი და აინტერესებს, რა ელოდება ამ მხრივ უახლოეს მომავალში. ეს მეთოდი იმით არის გამორჩეული, რომ ყველა შეკითხვა გამომდინარეობს 1-ლი შეკითხვიდან.

თავდაპირველად საჭიროა, დასვათ 1-ლი შეკითხვა:

“რამდენად დიდი შანსია, რომ უახლოეს მომავალში ჩემს ცხოვრებაში გამოჩნდეს ისეთი ადამიანი, რომელთანაც ავაწყობ სასიყვარულო ურთიერთობას?”

თუ პასუხი იქნება დადებითი, დასვით შემდეგი შეკითხვები:

  1. რამდენად ჰარმონიული იქნება ეს ურთიერთობა?
  2. რა დადებითი მოვლენებია მოსალოდნელი?
  3. რა უარყოფითი მოვლენებია მოსალოდნელი?
  4. რა შეუწყობს ხელს ამ ურთიერთობას განვითარებაში?
  5. რა შეუშლის ხელს ამ ურთიერთობას განვითარებაში?

თუ პასუხი იქნება უარყოფითი, დასვით შემდეგი შეკითხვები:

  1. რამდენად მზად ვარ ახალი ურთიერთობის ასაწყობად?
  2. რა თვისება უნდა შევცვალო ჩემში, რომ შევძლო ურთიერთობის აწყობა?
  3. რა თვისება უნდა გავაძლიერო ჩემში, რომ შევძლო ურთიერთობის აწყობა?
  4. რა შემიწყობს ხელს ახალი ურთიერთობის აწყობაში?
  5. რა შემიშლის ხელს ახალი ურთიერთობის აწყობაში?

გაშლის შეკვეთა შეგიძლიათ “ტაროს სალონის” Facebook-ის გვერდის საშუალებით.