კონტაქტი

E-Mail: info@tarot.ge

Facebook-ის გვერდი: facebook.com/TheTarotSalon

წერილის გამოგზავნის შემთხვევაში სწორად მიუთითეთ თქვენი მეილის მისამართი, რათა შევძლოთ პასუხის გამოგზავნა

Advertisements