კონტაქტი

E-Mail: info@tarot.ge

Facebook-ის გვერდი: facebook.com/tarot.ge

წერილის გამოგზავნის შემთხვევაში სწორად მიუთითეთ თქვენი ელექტრონული ფოსტის მისამართი.

%d bloggers like this: