თვის მფარველი ანგელოზი

“ტაროს სალონში” შესაძლებელია თვის მფარველი ანგელოზის განსაზღვრა. ასეთი მფარველი ადამიანის ცხოვრებაში ფიგურირებს მინიმუმ 1 თვის განმავლობაში და მისთვის მოაქვს სხვადასხვა სახის სიახლეები.

თვის მფარველი ანგელოზის განსაზღვრის შემთხვევაში თქვენ გაიგებთ:

  • ამ ანგელოზის სახელს
  • მის დანიშნულებას თქვენს ცხოვრებაში
  • მასთან დაკავშირების მეთოდს
  • დამატებით ინფორმაციას ასეთის არსებობის შემთხვევაში
%d bloggers like this: