“გამოსავლის ძიება”

ტაროს საშუალებით უამრავ საკითხს შეგვიძლია შევეხოთ. ამ საკითხებს შორის ყველაზე ხშირად ხდება კონკრეტული პრობლემის განხილვა. ამ მეთოდის საშუალებით შეძლებთ, რეალურად შეაფასოთ პრობლემური სიტუაცია და მიიღოთ რჩევები გამოსავლის შესახებ.

ტაროლოგის ეთიკის ნორმები

ტაროლოგთა საქმიანობაში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ეთიკის ნორმებს, რომლებიც გათვლილია კლიენტებთან მუშაობაზე და მოიაზრებს ორივე მხარისთვის მაქსიმალური სარგებლის მოტანას.

სკოტ კანინგემი: “ვიკკა: სახელმძღვანელო მარტოსული პრაქტიკოსისთვის”

სკოტ კანინგემის წიგნი “ვიკკა: სახელმძღვანელო მარტოსული პრაქტიკოსისთვის” დაფუძნებულია ავტორის 16 წლიან გამოცდილებაზე, რომელსაც ის თავის მკითხველებს უზიარებს.

ტაროს გაშლის მეთოდები ოსტარას დღესასწაულისთვის

ოსტარა მე-2 დღესასწაულია “წლის ბორბალიდან”, რომელიც ბუნების დღესასწაულებს მოიცავს. თავის არსით იგი გაზაფხულის შემოსვლას უკავშირდება. ოსტარას დღესასწაულზე იდეალური ტაროს ისეთი გაშლების გაკეთება, რომლებიც ახალი ცხოვრების დასაწყისზე, საკუთარი თვისებების გაანალიზებაზე და მიზნების დასახვაზეა ორიენტირებული.

ტარო, ნუმეროლოგია და ადამიანის თვისებები

ტაროლოგიისა და ნუმეროლოგიის კომბინაციით შესაძლებელია ადამიანის პიროვნული მონაცემების განსაზღვრა. სპეციფიკური გამოთვლებით ხდება იმის გაგება, თუ რა თვისებების მატარებელია კონკრეტული ადამიანი. ამისთვის საჭიროა, გამოვთვალოთ არკანები დაბადების თარიღის მიხედვით.

პირადი თავისუფლების მოსაპოვებელი თილისმა

ტაროს მაგიაში არსებობს ერთი პატარა რიტუალი თილისმისთვის, რომელიც ადამიანს საშუალებას აძლევს, მოიპოვოს პირადი თავისუფლება, გათავისუფლდეს გარშემომყოფების ზეგავლენისგან და გახდეს დამოუკიდებელი. რიტუალი დაფუძნებულია ვიზუალიზაციაზე, რაც ასევე შესანიშნავი საშუალებაა თილისმის დასაპროგრამებლად.