კასანდრა ისონის წიგნი “ჯადოქრობისა და მაგიური შელოცვების პრაქტიკული სახელმძღვანელო” ეხება ვიკანების პრაქტიკულ მაგიას და მასში შესულია ინფორმაცია რიტუალების, შელოცვების, მაგიური ატრიბუტიკის, ბუნებრივი ქვების, მცენარეების, ეთერზეთების და დღესასწაულების შესახებ.

მიუხედავად იმისა, რომ წიგნი ორიენტირებულია ვიკანურ მაგიაზე, მოცემული ინფორმაცია საშუალებას იძლევა, რომ წარმოდგენა შეიქმნათ ზოგადად მაგიის შესახებ.

ენა: ინგლისური

გადმოწერა