ვოინიჩის მანუსკრიპტი

“ვოინიჩის მანუსკრიპტი” წარმოადგენს ილუსტრირებულ ხელნაწერს, რომელიც დაწერილია უცნობ ენაზე უცნობი დამწერლობით. ეს არის წიგნი, რომელიც უამრავ შეკითხვას ბადებს, თუმცა, ამ შეკითხვებზე პასუხები ჯერაც არაა ნაპოვნი.

“მიზანი”

თითოეულ ადამიანს გააჩნია მიზანი, რომლის მისაღწევადაც დროს და ენერგიას არ იშურებს. თუმცა, ზოგჯერ ამ მიზნის მიღწევაში მას ხელს სხვადასხვა ფაქტორები უშლის, გეგმები კი მოულოდნელად ირევა. სწორედ ასეთი გართულებების თავიდან ასაცილებლად მიმართავენ ტაროს გაშლის მეთოდს, რომელიც საშუალებას იძლევა, წინასწარ განისაზღვროს მიზნის განხორციელებასთან დაკავშირებული მოსალოდნელი პრობლემები.

“გამოსავლის ძიება”

ტაროს საშუალებით უამრავ საკითხს შეგვიძლია შევეხოთ. ამ საკითხებს შორის ყველაზე ხშირად ხდება კონკრეტული პრობლემის განხილვა. ამ მეთოდის საშუალებით შეძლებთ, რეალურად შეაფასოთ პრობლემური სიტუაცია და მიიღოთ რჩევები გამოსავლის შესახებ.

ტაროლოგის ეთიკის ნორმები

ტაროლოგთა საქმიანობაში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ეთიკის ნორმებს, რომლებიც გათვლილია კლიენტებთან მუშაობაზე და მოიაზრებს ორივე მხარისთვის მაქსიმალური სარგებლის მოტანას.

სკოტ კანინგემი: “ვიკკა: სახელმძღვანელო მარტოსული პრაქტიკოსისთვის”

სკოტ კანინგემის წიგნი “ვიკკა: სახელმძღვანელო მარტოსული პრაქტიკოსისთვის” დაფუძნებულია ავტორის 16 წლიან გამოცდილებაზე, რომელსაც ის თავის მკითხველებს უზიარებს.