ტაროს გაშლის ეს მეთოდი დაგეხმარებათ იმის გაგებაში, თუ რას გრძნობს თქვენი საყვარელი ადამიანი თქვენს მიმართ, რა დაგეხმარებათ კავშირის განმტკიცებაში და რა არის მოსალოდნელი თქვენს ურთიერთობაში.

  1. თქვენი ვარსკვლავი: თქვენი აღწერა ამ ურთიერთობაში.
  2. რჩეულის ვარსკვლავი: თქვენი რჩეულის აღწერა ამ ურთიერთობაში.
  3. სიყვარულის ვარსკვლავი: ამ ურთიერთობის აღწერა.
  4. ხიფათის ვარსკვლავი: მოსალოდნელი წინააღმდეგობები.
  5. იღბალის ვარსკვლავი: ის, რაც დაეხმარება ამ ურთიერთობას გაძლიერებაში.
  6. ფარული აზრების ვარსკვლავი: ის, რის შესახებაც არ საუბრობს თქვენი რჩეული.
  7. მომავლის ვარსკვლავი: ის, რაც ელოდება ამ ურთიერთობას ახლო მომავალში.

გაშლის შეკვეთა შეგიძლიათ “ტაროს სალონის” Facebook-ის გვერდის საშუალებით.