ორიგინალი სახელწოდება: Deviant Moon Tarot

ავტორი: პატრიკ ვალენსა

მაღალი არკანები

კვერთხები

პენტაკლები

ხმლები

თასები