“ჯვარი” წარმოადგენს ტაროს გაშლის მარტივ მეთოდს, რომელიც საშუალებას იძლევა, განისაზღვროს პრობლემის არსი და მოიძებნოს გამოსავალი. მისი პრაქტიკაში გამოყენება განსაკუთრებით დამწყებებს გაუადვილდებათ.

  1. პრობლემის არსი
  2. ის, რაც არ უნდა გააკეთოთ
  3. ის, რაც უნდა გააკეთოთ
  4. შედეგი

გაშლის შეკვეთა შეგიძლიათ “ტაროს სალონის” Facebook-ის გვერდის საშუალებით.