ლუნასა მაგიური დღესასწაულია, რომელიც მოსავლის აღებას უკავშირდება. ამ დღეს შეგიძლიათ, იხელმძღვანელოთ ტაროს გაშლის სპეციალური მეთოდებით.

პირველი მოსავალი

 1. რაში მდგომარეობს თქვენი ამჟამინდელი პოტენციალი?
 2. რის შედეგებს იღებთ ამ ეტაპზე?
 3. რამდენად გიადვილდებათ სასურველი შედეგების მიღება?
 4. რომელი საქმიანობა საჭიროებს მუშაობის გაგრძელებას იმისთვის, რომ სასურველი შედეგი მიიღოთ?
 5. რა შეიცვალა თქვენში ბოლო პერიოდში?
 6. რას გასცემთ გარშემომყოფების მიმართ?
 7. რას იღებთ გარშემომყოფებისგან?
 8. რაზე უნდა მოახდინოთ კონცენტრირება იმისთვის, რომ გააუმჯობესოთ თქვენი ცხოვრება?

მოსავლის აღება

 1. რა დათესეთ?
 2. რას იმკით?
 3. რა უნდა დათესოთ?

მიწის სიმღერა

 1. რა შედეგები მოგიტანათ თქვენს მიერ გაწეულმა ძალისხმევამ?
 2. რამდენად მზად ხართ ახალი საქმიანობის წამოსაწყებად?
 3. რა შეგიწყობთ ხელს სასურველი მიზნის მიღწევაში?
 4. რა შეგიშლით ხელს სასურველი მიზნის მიღწევაში?
 5. როგორ უნდა მოიქცეთ, რომ სასურველ მიზანს მიაღწიოთ?

მარცვალი და ნაყოფი

 1. რას მიაღწიეთ ამ წელს?
 2. რას უნდა მიაღწიოთ წლის ბოლომდე?
 3. რას უნდა მიაღწიოთ მომავალ ლუნასამდე?
 4. რა უნდა მოიშოროთ თქვენი ცხოვრებიდან?

ლუგის პური

 1. რის გამო უნდა იყოთ მადლიერი?
 2. რა მოგიტანთ ბედნიერების განცდას?
 3. რა უნდა გააკეთოთ თქვენი ცხოვრების გაუმჯობესებისთვის?
 4. როგორ უნდა დაეხმაროთ გარშემომყოფებს?
 5. რა რჩევა უნდა გაითვალისწინოთ მომავალ ლუნასამდე?

გაშლის შეკვეთა შეგიძლიათ “ტაროს სალონის” Facebook-ის გვერდის საშუალებით.