ტაროს გაშლის ეს მეთოდი წარმოადგენს სწრაფ საშუალებას იმის განსაზღვრისთვის, თუ როგორ უნდა მოხდეს ცხოვრების შეცვლა კონკრეტულ ეტაპზე.

  1. რა უნდა მოიშოროთ თქვენი ცხოვრებიდან?
  2. რაზე უნდა მოახდინოთ კონცენტრირება?
  3. რა დაგეხმარებათ თქვენი ცხოვრების შეცვლაში?

გაშლის შეკვეთა შეგიძლიათ “ტაროს სალონის” Facebook-ის გვერდის საშუალებით.