პარტნიორული ურთიერთობები ხშირად სულაც არაა ისეთი მარტივი, როგორადაც წარმოგვიდგენია. სხვადასხვა ქმედებების შედეგად ჩნდება გარკვეული კითხვები, რომლებიც პასუხებს საჭიროებს, თუმცა, სხვადასხვა მიზეზების გამო ამ პასუხების მიღება ვერ ხდება. სწორედ ასეთი შემთხვევებისთვის გამოგადგებათ ტაროს აღნიშნული გაშლის მეთოდი. როგორც წესი, ამ გაშლის შემდეგ ბევრი რამ უფრო გასაგები და ნათელი ხდება ხოლმე.

  1. რას ფიქრობს ჩემს შესახებ?
  2. რას საუბრობს ჩემს შესახებ?
  3. რას გრძნობს ჩემს მიმართ?
  4. რა სურს ჩემთან მიმართებაში?
  5. რას გააკეთებს ჩემთან მიმართებაში?
  6. რა მიზნები აქვს ჩემთან დაკავშირებით?
  7. როგორია მისი სექსუალური სურვილები ჩემთან მიმართებაში?

გაშლის შეკვეთა შეგიძლიათ “ტაროს სალონის” Facebook-ის გვერდის საშუალებით.