ტაროს გაშლის ეს მეთოდი გამოგადგებათ თვითანალიზისთვის და საკუთარი ემოციური მდგომარეობის შესაფასებლად.

emociuri-mdgomareoba

  1. ჩემი ემოციური მდგომარეობა ახლო წარსულში.
  2. ჩემი ემოციური მდგომარეობა ამჟამად.
  3. ჩემი ემოციური მდგომარეობა ახლო მომავალში.
  4. რა შემიწყობს ხელს პოზიტიური ემოციების მიღებაში?
  5. რა შემიშლის ხელს პოზიტიური ემოციების მიღებაში?
  6. რჩევა.