ორიგინალი სახელწოდება: The Wild Unknown Tarot

ავტორი: კიმ კრანსი

მაღალი არკანები

კვერთხები

პენტაკლები

ხმლები

თასები