ორიგინალი სახელწოდება: Shadowscapes Tarot

ავტორი: სტეფანი პუი-მუნ ლავი

მაღალი არკანები

კვერთხები

პენტაკლები

ხმლები

თასები