ამ მეთოდის საშუალებით ხდება ოჯახის წევრების და ზოგადად ოჯახის საერთო მდგომარეობის განხილვა. აუცილებლად უნდა აღინიშნოს რომ ტაროს გაშლის ეს ვარიანტი სასურველია, გამოიყენოს გამოცდილმა ტაროლოგმა, რადგან ვრცელი და სრულყოფილი ინფორმაციის მიღება სწორედ ამ შემთხვევაშია შესაძლებელი.

 1. ურთიერთგაგება ოჯახის წევრებს შორის.
 2. ოჯახის წევრების დამოკიდებულება მატერიალურ საკითხებთან.
 3. ლოიალურობა ოჯახის წევრებს შორის.
 4. ერთმანეთის მხარდაჭერა.
 5. დროის ერთობლივად გატარების უნარი.
 6. ნდობა.
 7. პასუხისმგებლობის გადანაწილება.
 8. სახლზე ზრუნვა.
 9. ოჯახის წევრების მოთხოვნილებების რეალიზება.
 10. ოჯახის წევრების მოთხოვნილებების რეალიზება.
 11. როგორ ხედავენ ოჯახს გარშემომყოფები?
 12. როგორ ხედავენ ოჯახს გარშემომყოფები?

გაშლის შეკვეთა შეგიძლიათ “ტაროს სალონის” Facebook-ის გვერდის საშუალებით.