ორიგინალი სახელწოდება: The Gilded Tarot

ავტორი: ჩირო მარჩეტი

მაღალი არკანები

კვერთხები

პენტაკლები

ხმლები

თასები