ალეკსეი კლიუევის წიგნი “ტარო. გაშლების წიგნი: მკითხაობის პრაქტიკული სახელმძღვანელო” თავის შინაარსიდან გამომდინარე დამწყებებისთვისაც და გამოცდილი ტაროლოგებისთვისაც ერთნაირად საინტერესოა.

წიგნში შესულია არამარტო ტაროს გაშლის მეთოდები, არამედ, არკანების მოკლე აღწერები და პრაქტიკული რჩევები. გარდა ამისა, მოყვანილია გაშლის მაგალითები, რომ დამწყებებს გაუადვილდეთ არკანების განმარტება შესაბამის პოზიციებზე.

გაშლის მეთოდები დაყოფილია შემდეგ კატეგორიებად:

  • საკუთარი თავის შეცნობა
  • გარშემომყოფები
  • სიყვარული
  • ფინანსები
  • კარიერა
  • ჯანმრთელობა
  • პრობლემები
  • ზოგადი
  • დროის და მოვლენების დაზუსტება
  • სხვადასხვა

გაშლის მეთოდების აღწერას თან ახლავს შესაბამისი სქემებიც.

ენა: რუსული

გადმოწერა