ევგენი კოლესოვის წიგნი “ტაროს ანბანი” შექმნილია მათთვის, ვინც ტაროლოგიის სფეროში პირველ ნაბიჯებს დგამს.

წიგნში აღწერილია ტაროს არსი და ისტორია, მოცემულია ინფორმაცია არკანების განმარტებების შესახებ, ასევე, განთავსებულია გაშლის რამდენიმე, ყველაზე ცნობილი მეთოდი.

ავტორი დამწყებებს სხვადასხვა ღირებულ რჩევებსაც აძლევს, რომლებიც გამოსადეგია ტაროს პრაქტიკაში გამოყენების შემთხვევაში.

ენა: რუსული

გადმოწერა