“12 თვე” გაშლის სეზონური მეთოდია და როგორც წესი, მას მიმართავენ დეკემბრის ბოლოს ან იანვრის დასაწყისში. იგი საშუალებას იძლევა, მოხდეს მთელი წლის ანალიზი თვეების მიხედვით. ამ მეთოდით სარგებლობისთვის გამოიყენება მხოლოდ მაღალი არკანები, თუმცა, უფრო ვრცელი ანალიზისთვის შეგიძლიათ, დასტა 2 ნაწილად გაყოთ და თითოეულ პოზიციაზე დაუმატოთ დაბალი არკანებიც.

 1. იანვარი
 2. თებერვალი
 3. მარტი
 4. აპრილი
 5. მაისი
 6. ივნისი
 7. ივლისი
 8. აგვისტო
 9. სექტემბერი
 10. ოქტომბერი
 11. ნოემბერი
 12. დეკემბერი

გაშლის შეკვეთა შეგიძლიათ “ტაროს სალონის” Facebook-ის გვერდის საშუალებით.