თითოეულ ადამიანს გააჩნია მიზანი, რომლის მისაღწევადაც დროს და ენერგიას არ იშურებს. თუმცა, ზოგჯერ ამ მიზნის მიღწევაში მას ხელს სხვადასხვა ფაქტორები უშლის, გეგმები კი მოულოდნელად ირევა. სწორედ ასეთი გართულებების თავიდან ასაცილებლად მიმართავენ ტაროს გაშლის მეთოდს, რომელიც საშუალებას იძლევა, წინასწარ განისაზღვროს მიზნის განხორციელებასთან დაკავშირებული მოსალოდნელი პრობლემები.

  1. ამ ეტაპზე რისი გაკეთება შეგიძლიათ მიზნის მისაღწევად?
  2. რა გიშლით ხელს მიზნის მიღწევაში?
  3. რა შეგიწყობთ ხელს მიზნის მიღწევაში?
  4. რამდენად მაღალია იმის შანსი, რომ გარშემომყოფები დაგეხმაროთ მიზნის მიღწევაში?
  5. რამდენად მაღალია იმის შანსი, რომ ამ ეტაპზე მიზანს მიაღწიოთ?

გაშლის შეკვეთა შეგიძლიათ “ტაროს სალონის” Facebook-ის გვერდის საშუალებით.