ტაროს საშუალებით უამრავ საკითხს შეგვიძლია შევეხოთ. ამ საკითხებს შორის ყველაზე ხშირად ხდება კონკრეტული პრობლემის განხილვა. ამ მეთოდის საშუალებით შეძლებთ, რეალურად შეაფასოთ პრობლემური სიტუაცია და მიიღოთ რჩევები გამოსავლის შესახებ.

  1. რამდენად რთულია რეალურად ის სიტუაცია, რომელშიც აღმოჩნდით?
  2. თქვენი ძლიერი მხარე.
  3. თქვენი სუსტი მხარე.
  4. ის, რაც თქვენზე გავლენას ახდენს.
  5. თქვენს რომელ შესაძლებლობას უკეთებთ იგნორირებას?
  6. როგორ უნდა მოიქცეთ ამ სიტუაციაში?
  7. რამდენად შეძლებენ გარშემომყოფები თქვენს დახმარებას?
  8. გამოცდები, რომლებიც უნდა ჩააბაროთ, რომ პრობლემური სიტუაცია მოაგვაროთ.
  9. რა ელოდება ამ სიტუაციას უახლოეს მომავალში?

გაშლის შეკვეთა შეგიძლიათ “ტაროს სალონის” Facebook-ის გვერდის საშუალებით.