რობერტ ბრიუსის და ბრაიან მერსერის წიგნი “ასტრალური პროექციის დახელოვნება” სპეციალურადაა შექმნილი დამწყებებისთვის.

ეს წიგნი დაფუძნებულია 13 კვირიან პროგრამაზე, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა პრაქტიკულ სავარჯიშოებს იმისთვის, რომ მოხერხდეს ასტრალური პროექცირება. სავარჯიშოები დეტალურად და გასაგებად არის შედგენილი, რაც დამწყებებს საშუალებას აძლევს, გაუადვილდეთ მიზნის მიღწევა.

ენა: ინგლისური

გადმოწერა