ტაროს გაშლის ამ მეთოდის საშუალებით ხდება პიროვნების სექსუალურობის განსაზღვრა – მისი აღქმების, უპირატესობების, დამოკიდებულებების, ფანტაზიების და ა.შ. გარდა ამისა, აღნიშნული მეთოდი საშუალებას იძლევა, მიიღოთ რჩევა სექსუალური ცხოვრების გასაუმჯობესებლად.

  1. სექსის არსი პიროვნების შეგნებით.
  2. რა ადგილს იკავებს სექსი პიროვნების ცხოვრებაში?
  3. რისი მიღება სურს პიროვნებას სექსისგან?
  4. ყველაზე მეტად რას აქცევს პიროვნება ყურადღებას პარტნიორში?
  5. რას ფიქრობს პიროვნებაზე მისი პარტნიორი?
  6. რამდენად გულწრფელი და გახსნილი ან პირიქით, დაძაბული და ჩაკეტილია პიროვნება სექსში?
  7. რა არის პიროვნების სექსუალური ფანტაზია, რომლის განხორციელებაც სურს?
  8. რჩევა, თუ რას უნდა მიაქციოს პიროვნებამ ყურადღება სექსში, რომ მიაღწიოს ჰარმონიას.

გაშლის შეკვეთა შეგიძლიათ “ტაროს სალონის” Facebook-ის გვერდის საშუალებით.