მას, ვისაც აინტერესებს სამსახურში დაწინაურების პერსპექტივა, ტაროს გაშლის აღნიშნული მეთოდი გამოადგება. გარდა იმისა, რომ ეს მეთოდი გამოიყენება დაწინაურების პროგნოზირებისთვის, საშუალებას იძლევა, მოხდეს მოსალოდნელი ცვლილებების განსაზღვრაც კარიერული კუთხით.

dawinaureba

  1. დაწინაურების შესაძლებლობა
  2. რა ცვლილებებს მოიტანს პროფესიულ საქმიანობაში დაწინაურება?
  3. რა ვითარებაში მოხდება დაწინაურება?
  4. როგორ აისახება დაწინაურება ხელფასზე?
  5. როგორ იმოქმედებს დაწინაურება პრესტიჟზე?

გაშლის შეკვეთა შეგიძლიათ “ტაროს სალონის” Facebook-ის გვერდის საშუალებით.