“ცხოვრებისეული მისიის დადგენა”

ყველა ადამიანი გარკვეული ცხოვრებისეული მისიით იბადება, თუმცა, ამ მისიას ძალიან ბევრი მათგანი ვერ აცნობიერებს და შესაბამისად, ვერც ახორციელებს. არადა, იმისთვის, რომ სულიერი განვითარების მაღალ საფეხურზე ავიდეთ და ამ ცხოვრებაშიც მოვიპოვოთ წარმატება, საჭიროა, ვიცოდეთ, თუ რისთვის მოვევლინეთ სამყაროს. Advertisements