“მომავლის პროგნოზი ქირომანტიის ორაკულით”

როდესაც საქმე მკითხაობას ეხება, ადამიანების დიდი ნაწილი მომავლის პროგნოზირებით ინტერესდება და ეს ბუნებრივიცაა. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ მომავლის პროგნოზირება ერთერთი ყველაზე რთული პროცესია მანტიკაში. Advertisements