სტეფანი პუი-მუნ ლავი: “ჩრდილთა პეიზაჟის ტარო”

ორიგინალი სახელწოდება: Shadowscapes Tarot ავტორი: სტეფანი პუი-მუნ ლავი მაღალი არკანები კვერთხები პენტაკლები ხმლები თასები Advertisements