“ტაროლოგიური პორტრეტი”

ადამიანის დაბადების თარიღის მეშვეობით შესაძლებელია მისი ფსიქოლოგიური პორტრეტის შედგენა. არსებობს სხვადასხვა საშუალებები ასეთი პორტრეტების შესადგენად. მათ შორის გამორჩეულია ტარო. Advertisements