“დამხმარე სულის ამოცნობა”

დამხმარე სული წარმოადგენს სულს, დაბალი რანგის დემონს, მფარველ ანგელოზს და ა.შ., რომელიც ადამიანს სხვადასხვა ცხოვრებისეულ სფეროში ეხმარება. როგორც პრაქტიკამ მაჩვენა, მისი ამოცნობა არამარტო მაგიით დაინტერესებული პიროვნებებისთვის არის სასარგებლო, არამედ, მათთვისაც, ვისაც მაგიასთან არანაირი შეხება არ აქვს. Advertisements

“თანდაყოლილი მაგიური პოტენციალი”

თითოეულ ადამიანს ინდივიდუალური მონაცემები გააჩნია მაგიის სფეროში. ზოგს სასიყვარულო მაგიაში აქვს ძლიერი მონაცემები, ზოგს – საბრძოლოში, ზოგს – შამანიზმში და ა.შ. ამაში დიდი წვლილი მიუძღვის დაბადების თარიღს. სწორედ დაბადების თარიღის მეშვეობით ხდება ადამიანის იმ მაგიური პოტენციალის განსაზღვრა, რომელიც დაბადებიდან გააჩნია მას.

“ჩაკრების დიაგნოსტიკა”

ჩაკრები წარმოადგენენ სხეულში არსებულ ენერგეტიკულ ცენტრებს. არსებობს მოსაზრება, რომ მათი საერთო რაოდენობა არის 114 და ისინი მთელ სხეულშია გადანაწილებული, თუმცა, გამოყოფენ 7 ძირითადი ჩაკრას. ესენია: მულადჰარა, სვადჰისტანა, მანიპურა, ანაჰატა, ვიშუდჰა, აჯნა და საჰასრარა.