“შესაძლებლობები მაგიის განხრების მიხედვით”

ყველა ადამიანს გააჩნია ნიჭი, რომელიც შეუძლია მაგიის რომელიმე სახეობაში წარმატების მისაღწევად გამოიყენოს. თუმცა, ეს ნიჭი ხშირად “მიძინებულ” მდგომარეობაშია და იმ პიროვნებას, რომელიც მაგიას პრაქტიკაში იყენებს, ხშირად უჭირს სასურველი შედეგების მიღება. Advertisements

“კავშირი ღვთაებრივ ენერგიასთან”

ღვთაებრივ ენერგიასთან კავშირი აბსოლუტურად ყველა ადამიანს აქვს. ეს არის სუფთა, ნათელი ენერგია, რომელსაც ბუნებისგან, კოსმოსისგან ვიღებთ. აღსანიშნავია, რომ რაც უფრო ძლიერია კავშირი, უფრო მეტი შესაძლებლობები ენიჭება ადამიანს სხვადასხვა ცხოვრებისეულ სფეროებში – გაცილებით უფრო დიდი შანსი გააჩნია წინსვლის, თვითგანვითარების და წარმატების მიღწევის, ვიდრე მას, ვისაც ეს კავშირი შესუსტებული აქვს.

“ტოტემის განსაზღვრა”

ტოტემი ინდიელი შამანების ტრადიციებში წარმოადგენს სულს, რომელიც ადამიანს მფარველობს. ტოტემები უამრავი სახისაა და თითოეულ მათგანს გააჩნია უნიკალური, განუმეორებელი თვისება, რომელსაც თავის მფარველობის ქვეშ მყოფ ადამიანს გადასცემს.

“საუბარი დამხმარე სულთან”

დამხმარე სულის შესახებ “ტაროს სალონის” ბლოგში უკვე გამოქვეყნდა ინფორმაცია. ამიერიდან კი საშუალება გექნებათ, მიიღოთ დამხმარე სულისგან სხვადასხვა სახის ინფორმაცია – რა მიზნით იმყოფება ის თქვენთან, როგორ უნდა იცნოთ, რამდენად დიდხანს გაჩერდება თქვენთან, რის შესახებ გაფრთხილებთ, რისი თქმა სურს თქვენთვის და ა.შ.

“დამხმარე სულის ამოცნობა”

დამხმარე სული წარმოადგენს სულს, დაბალი რანგის დემონს, მფარველ ანგელოზს და ა.შ., რომელიც ადამიანს სხვადასხვა ცხოვრებისეულ სფეროში ეხმარება. როგორც პრაქტიკამ მაჩვენა, მისი ამოცნობა არამარტო მაგიით დაინტერესებული პიროვნებებისთვის არის სასარგებლო, არამედ, მათთვისაც, ვისაც მაგიასთან არანაირი შეხება არ აქვს.

“თანდაყოლილი მაგიური პოტენციალი”

თითოეულ ადამიანს ინდივიდუალური მონაცემები გააჩნია მაგიის სფეროში. ზოგს სასიყვარულო მაგიაში აქვს ძლიერი მონაცემები, ზოგს – საბრძოლოში, ზოგს – შამანიზმში და ა.შ. ამაში დიდი წვლილი მიუძღვის დაბადების თარიღს. სწორედ დაბადების თარიღის მეშვეობით ხდება ადამიანის იმ მაგიური პოტენციალის განსაზღვრა, რომელიც დაბადებიდან გააჩნია მას.

“ჩაკრების დიაგნოსტიკა”

ჩაკრები წარმოადგენენ სხეულში არსებულ ენერგეტიკულ ცენტრებს. არსებობს მოსაზრება, რომ მათი საერთო რაოდენობა არის 114 და ისინი მთელ სხეულშია გადანაწილებული, თუმცა, გამოყოფენ 7 ძირითადი ჩაკრას. ესენია: მულადჰარა, სვადჰისტანა, მანიპურა, ანაჰატა, ვიშუდჰა, აჯნა და საჰასრარა.