“წლის არკანის განსაზღვრა”

წლის არკანა წარმოადგენს პირად არკანას, რომელიც ყოველწლიურად იცვლება და რომლის განსაზღვრაც ხდება ინდივიდუალურად, საკუთარი დაბადების თარიღის მონაცემების მიხედვით. Advertisements