“მაგიური ნეგატივის დიაგნოსტიკა”

თუკი თვლით, რომ არაფერში გიმართლებთ და წარუმატებლობა მუდამ თან გდევთ, შესაძლებელია, იყოთ მაგიური ნეგატივის გავლენის ქვეშ. მაგიურ ნეგატივს უფრო მარტივად შეგვიძლია ვუწოდოთ ჯადო, გათვალვა, წყევლა და ა.შ. მათი გავლენის შედეგად ადამიანის ცხოვრების სხვადასხვა სფეროები რადიკალურად იცვლება უარესობისკენ. Advertisements

“ჩაკრების დიაგნოსტიკა”

ჩაკრები წარმოადგენენ სხეულში არსებულ ენერგეტიკულ ცენტრებს. არსებობს მოსაზრება, რომ მათი საერთო რაოდენობა არის 114 და ისინი მთელ სხეულშია გადანაწილებული, თუმცა, გამოყოფენ 7 ძირითადი ჩაკრას. ესენია: მულადჰარა, სვადჰისტანა, მანიპურა, ანაჰატა, ვიშუდჰა, აჯნა და საჰასრარა.

რა სახის ინფორმაციის მიღებაა შესაძლებელი ტაროს საშუალებით?

  ტაროს დანიშნულება თანამედროვე ცხოვრებაში საკმაოდ მრავალფეროვანია, თუმცა, ერთერთი მათგანი – მანტიკა – ყველაზე მეტადაა გავრცელებული. მანტიკა, თავის მხრივ, არანაკლებ მრავალფეროვანი სფეროა და თავიდანვე უნდა აღინიშნოს, რომ მისი საშუალებით ფაქტიურად ნებისმიერი ინფორმაციის მიღებაა შესაძლებელი. ყველაფერი დამოკიდებულია სისტემაზე (განხრაზე), ტექნიკებსა და მეთოდებზე. თუმცა, გვერდი ავუაროთ მანტიკის უამრავ განხრას და ამ შემთხვევაში განვიხილოთ კონკრეტულად ტაროლოგია.