სტეფანი პუი-მუნ ლავი: “ჩრდილთა პეიზაჟის ტარო”

ორიგინალი სახელწოდება: Shadowscapes Tarot ავტორი: სტეფანი პუი-მუნ ლავი მაღალი არკანები კვერთხები პენტაკლები ხმლები თასები Advertisements

ტაროს მაგია

თანამედროვე ცხოვრებაში ტაროს დანიშნულება საკმაოდ ვრცელია. არკანების ენერგეტიკა საშუალებას იძლევა, თითოეული მათგანი გამოყენებული იქნას არამარტო მანტიკაში, არამედ, სხვადასხვა მაგიური სახის პრაქტიკებშიც.

ტარო – არკანების ისტორია

ტარო წარმოადგენს 78 (იშვიათ შემთხვევებში 79) ბანქოსგან შემდგარ დასტას, რომელიც ფართოდ გამოიყენება ეზოთერულ პრაქტიკებში. ტაროს ბანქოებს ეწოდებათ არკანები (Arcanum – “საიდუმლო”) და ისინი იყოფიან 2 ძირითად ნაწილად – მაღალ (იგივე უფროს) და დაბალ (იგივე უმცროს) არკანებად.