“კელტური ჯვარი”

“კელტური ჯვარი” წარმოადგენს ტაროს გაშლის ერთერთ მეთოდს, რომელსაც ტაროლოგები ყველაზე ხშირად იყენებენ პრაქტიკაში. ეს არის ძველი და უნივერსალური მეთოდი, რომელიც საშუალებას იძლევა, პრობლემა ან სიტუაცია განიხილოს ვრცლად და საფუძვლიანად. Advertisements