კონსულტაცია

“ტაროს სალონი” გთავაზობთ კონსულტაციებს ტაროს საშუალებით თქვენთვის საინტერესო საკითხების შესახებ:

  • ურთიერთობები, სიყვარული, მეგობრობა, თანამშრომლობა, კონკურენტები, მოწინააღმდეგეები, უცნობი პიროვნებები
  • ფული, უძრავი და მოძრავი ქონება, მატერიალური კეთილდღეობა
  • კარიერა, სამსახური, ბიზნესი, საქმე
  • პროფესია, პროფესიული საკითხები, ცოდნა, განათლება, თვითგანვითარება
  • ფსიქოლოგია, ხასიათი, თვისებები, ქვეცნობიერი, შიშები, შინაგანი წინააღმდეგობები
  • უნარები, შესაძლებლობები, ნიჭი
  • მგზავრობა, მოგზაურობა, საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა
  • ცვლილებები, სიახლეები, მომავლის პროგნოზი
  • ეზოთერიკა, მაგია, კარმა

კონსულტაციები ტარდება დისტანციურად (ვირტუალურად, Online ან Offline რეჟიმში). მუშაობის პრინციპი მდგომარეობს შემდეგში: აღგვიწერთ თქვენს სიტუაციას, რის შესახებაც ტაროს გაშლა გსურთ, გვისვამთ შეკითხვებს ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით, რომლებზეც პასუხები გაინტერესებთ და გვიგზავნით თქვენს პირად მონაცემებს (სახელი, დაბადების თარიღი, ფოტო), თანხის გადმორიცხვიდან რამდენიმე საათში კი გიგზავნით გაშლის შედეგს წერილობით ფორმაში თქვენთვის მისაღები საშუალებით (Facebook ან ელ-ფოსტა).

სტანდარტული გაშლა, რომელიც მოიცავს დაახლოებით 10 ბანქოს, ღირს საშუალოდ 30-40 ლარი.

მსურველები დაგვიკავშირდით საკონტაქტო გვერდის საშუალებით.

Advertisements