ბონი კეოვეტი: “ეს ეხება არქეტიპების ცოცხალ ენერგიას”

“ჩემი ერთადერთი რჩევა მათთვის, ვისაც სურს, გახდეს ტაროს სპეციალისტი, არის ის, რომ გახდეს საკუთარი თავის ექსპერტი.

რატომ ვერ ხერხდება ტაროთი კონსულტაცია?

  ზოგჯერ ხდება, რომ ყველაზე გამოცდილ ტაროლოგსაც კი არ შეუძლია, განმარტოს ტაროს გაშლის დროს ამოსული არკანების მნიშვნელობა. ამ დროს ტაროლოგები ამბობენ, რომ “არკანები სდუმან” და წყვეტენ სეანსს.

“წარსული, აწმყო, მომავალი”

ტაროს გაშლის ერთერთ ყველაზე მარტივ მეთოდს წარმოადგენს მკითხაობა წარსულის, აწმყოს და მომავლის შესახებ. ამ მეთოდის გამოყენების შემთხვევაში დასტიდან ხდება 3 არკანის ამოღება და მათი განხილვა. მკითხაობის ეს ვარიანტი განსაკუთრებით მისაღებია დამწყებებისთვის, რადგან განხილვის დროს არ მოითხოვს დიდ ძალისხმევას, ხოლო მიღებული პასუხები საშუალებას იძლევა, სწორად შეფასდეს მოვლენები.

რა სახის ინფორმაციის მიღებაა შესაძლებელი ტაროს საშუალებით?

  ტაროს დანიშნულება თანამედროვე ცხოვრებაში საკმაოდ მრავალფეროვანია, თუმცა, ერთერთი მათგანი – მანტიკა – ყველაზე მეტადაა გავრცელებული. მანტიკა, თავის მხრივ, არანაკლებ მრავალფეროვანი სფეროა და თავიდანვე უნდა აღინიშნოს, რომ მისი საშუალებით ფაქტიურად ნებისმიერი ინფორმაციის მიღებაა შესაძლებელი. ყველაფერი დამოკიდებულია სისტემაზე (განხრაზე), ტექნიკებსა და მეთოდებზე. თუმცა, გვერდი ავუაროთ მანტიკის უამრავ განხრას და ამ შემთხვევაში განვიხილოთ კონკრეტულად ტაროლოგია.

ბარბარა მური: “ეს სიბრძნესთან მიგიყვანთ”

“ტაროს ექსპერტად გახდომა ითვალისწინებს იმავე სამუშაოს, რასაც ითვალისწინებს ექსპერტად გახდომა ნებისმიერ სხვა სფეროში: წაიკითხეთ ყველაფერი. წაიკითხეთ ყველაფერი, რაც კი შეგიძლიათ, და ეცადეთ გაიგოთ, რას ამბობს ავტორი და რატომ. საბოლოოდ თქვენ ამას არ უნდა დაეთანხმოთ, მაგრამ ეცადეთ, გაიგოთ ეს. გქონდეთ გონება სხვა ჭეშმარიტებისთვისაც და სხვა შესაძლებლობებისთვისაც გახსნილი, ეს სიბრძნესთან მიგიყვანთ. 

ტარო – არკანების ისტორია

ტარო წარმოადგენს 78 (იშვიათ შემთხვევებში 79) ბანქოსგან შემდგარ დასტას, რომელიც ფართოდ გამოიყენება ეზოთერულ პრაქტიკებში. ტაროს ბანქოებს ეწოდებათ არკანები (Arcanum – “საიდუმლო”) და ისინი იყოფიან 2 ძირითად ნაწილად – მაღალ (იგივე უფროს) და დაბალ (იგივე უმცროს) არკანებად.